Tietosuojaseloste - Aava Kotisivupalvelu

1. Rekisterinpitäjä

Aava Kotisivupalvelu
Itätuulentie 1
02100 Espoo

2. Rekisteriasioita hoitaa

Aava Kotisivupalvelu
Itätuulentie 1
02100 Espoo
Puhelin: 020 743 3011

Sähköposti: asiakaspalvelu@aava.eu

3. Rekisterin nimi

Aava Kotisivupalvelun asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään (i) rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, laskutukseen sekä asiakasilmoitusten lähettämiseen sekä (ii) rekisterinpitäjän toiminnan suunnitteluun, analysointiin, tilastointiin ja kehittämiseen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot ja tietolähteet

Asiakasrekisteri sisältää Aava Kotisivupalvelun käyttäjiksi rekisteröityneiden henkilöiden henkilötietoja. Asiakasrekisteriin kerätään henkilötietoja käyttäjien oman ilmoituksen perusteella (esimerkiksi rekisteröitymislomakkeessa).

Rekisterissä käsitellään seuraavia kuuluvia tietoja: 

- Henkilön nimi
- Lähiosoite
- Postinumero
- Postitoimipaikka
- Maa
- Puhelinnumero
- Ikä
- Sähköpostiosoite

6. Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisterinpitäjän tai sen sen konserniyhtiöiden ulkopuolelle. Tietoja ei myöskään säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojaus

Asiakasrekisteriä säilytetään palvelimella, johon on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjän tai tämän yhteistyökumppaneiden tai palveluntarjoajien työntekijöillä, jotka tarvitsevat pääsyn palvelimeen työtehtäviensä vuoksi. Palvelin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi asiakasrekisterin käyttöön oikeutettujen hallussa.

8. Rekisteröidyn oikeuksien käyttö

Rekisteröidyillä henkilöillä on seuraavat henkilötietolakiin perustuvat oikeudet:

9. Evästeet

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman "Työkalut" -valikosta löytyvän "Internet asetukset" -valikon kautta kohdasta "Suojaus".

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt osoitetaan seuraavaan osoitteeseen:

Aava Kotisivupalvelu
Itätuulentie 1
02100 Espoo
Puhelin: 020 743 3011

Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

© Aava 2009-2024 – Alla rättigheter förbehålls
Aava V3 v2.26.0 (2017-09-12) | Käyttöehdot | Tietosuojaseloste